fbpx

Isidoria – Catalog virtual de note

Preocuparea faţă de elevi şi păstrarea unei legături strânse şi deschise cu părinţii stau la baza unui sistem eficient de învăţământ.

Valoarea şi prestigiul oricărei unităţi şcolare sunt generate de performanţele colaborării dintre elevi, părinți și şcoală.

Pentru un acces facil la rezultatele elevilor, catalogul virtual de note vă pune la dispoziţie situaţia şcolară şi toate statisticile legate de procesul educaţional.

Catalogul virtual de note Isidoria a fost construit pornind de la o serie de cercetări la nivel naţional, european şi mondial referitoare la:

  • Colaborarea părinte-şcoală;
  • Implicarea activă a părinţilor în procesul educaţional;

Educația parentală referitor la noile tendințe în educație.

Image

Avantajele cataloagelor virtuale:

Îmbunătăţirea legăturii şcoală-familie și o mai bună colaborare între factorii direct implicaţi în desfăşurarea actului educaţional, respectiv în formarea generaţiilor viitoare.

Creşterea gradului de responsabilizare a elevului şi reducerea absenteismului şcolar.

Înlesnirea obţinerii rapoartelor statistice privind activităţile şcolare şi măsurarea acestora.

Înlesnirea obţinerii rapoartelor cu caracter statistic, a activităţilor şcolare şi cuantificarea acestora.

Facilitarea întocmirii în timp util a foilor matricole şi a oricăror date privind situaţiile şcolare ale elevilor.

Centralizarea situaţiilor şcolare la nivelul unităţii de învăţământ.

Îmbunătățirea controlului părinţilor asupra evoluţiei şi activităţii şcolare a copiilor.

Adaptarea automată a aplicaţiei la caracteristicile lingvistice ale minorităţilor naţionale, în conformitate cu recomandările de la Haga şi cu directivele Înaltului Comisar OSCE pentru Minorităţile Naţionale.

Informarea părinţilor prin email şi SMS atunci când copiii obţin note mici sau au absenţe nemotivate.

Transparenţă şi îmbunătăţirea imaginii unităţii de învăţământ prin evidenţierea activităţii curente şi permanente a personalului didactic.

Alinierea unităţii şcolare la tendinţele educaţionale europene moderne.

Propunerea tehnică

Principiul de funcţionare al aplicaţiei este accesibil şi prietenos: profesorii introduc notele, absenţele şi observaţiile referitoare la evoluţia elevilor, iar părinţii le pot vizualiza online de oriunde sau le primesc prin e-mail/SMS.

La rândul lor, părinţii pot trimite mesaje către profesori, realizându-se în acest fel o comunicare mai uşoară între părinți și şcoală. Se poate interveni prompt în caz de nevoie, pentru anunțarea și soluționarea oricărei probleme.

Aplicaţia poate fi găzduită în funcţie de preferinţe:

  • gratuit pe serverele HOLISUN;
  • pe un server al Ministerului Educaţiei;
  • pe câte un server, la nivelul fiecărui inspectorat școlar judeţean.
Folosim Tehnologii de tip Cookie ce permit stocarea de informații și/sau obținerea accesului la informația stocată în dispozitivul dumneavoastră pentru a permite website-ului să funcționeze, pentru a personaliza conținutul și anunțurile publicitare, pentru a vă oferi funcționalități aferente rețelelor de socializare și pentru a analiza traficul.