Solutii de finantare

Programul Operational Regional POR
2.1. Promovarea spiritului antreprenorial, in special prin facilitarea exploatarii economice a...
Programul National de Dezvoltare Rurala PNDR
6.2 Sprijin pentru infiintarea de activitati neagricole in zone rurale Beneficiari: Fermieri sau...
Programul Operational Infrastructura Mare POIM
4.1 Cresterea gradului de protectie si conservare a biodiversitatii prin masuri de management...